ÖĞRETMENLİKTE MÜLAKAT UYGULAMASI GETİREN YÖNETMELİĞE AÇTIĞIMIZ DAVADA SON DURUM

Bilindiği üzere; Türk Eğitim Sen olarak; 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin;  açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atamaya yer verilmemesi, performans sistemi getirilmesi, sözlü sınav uygulaması, özür grupları içinde öğrenim özrüne yer verilmemesi, mazerete bağlı yer değişikliği işlemlerinde il/ilçe emri uygulamasına yer verilmemesi, yönetmelikte atama  takviminin bulunmaması, becayiş uygulamasına yer verilmemesi gibi öğretmenlerimizi mağdur eden pek çok maddesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açmıştık.

Danıştay 2. Dairesinin 2016/3045 E. sayılı ve 20.10.2016 tarihli kararıyla, bazı maddeler yönünden oybirliği, bazı maddeler yönünden ise oy çokluğu ile yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş olup, bu karara karşı yaptığımız itiraz ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2017/313 YD itiraz nolu ve 03.07.2017 tarihli kararıyla reddedilmiştir. Dava esastan görüşülmeye geçmiş olup, yargılama süreci devam etmektedir.