GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI İLE İLGİLİ YAZIMIZA YURT-KUR’DAN CEVAP

Bilindiği üzere, Türk Eğitim Sen olarak Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvuruda, Kamu Denetçiliği Kurumunun başvurumuz üzerine verdiği 2017/6436 Başvuru Nolu, 11270 sayılı ve 25.09.2017 tarihli kararı da dikkate alınarak, 2018 yılı içinde açılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi olan tüm unvanlar için açılması hususunda talepte bulunmuştuk.

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu’nun 29.11.2017 tarih ve E.4140584 sayılı cevabi yazısında, kurum personel ihtiyacını karşılamak ve yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli olmasını sağlamak amacıyla halen boş bulunan ve görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi yurt müdür yardımcısı, şef kadroları da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm kadroların 17.08.2017 tarihli Genel Müdürlük Makamı oluru ile talimat altına alındığı, sınavların kadro ve ihtiyaç durumlarına göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda sınav kurulunca belirleneceği ve duyurulacağı bilgisi verilmiştir. 

 

İlgili cevabi yazı için tıklayınız

YURT-KUR’DA TÜM UNVANLARDA GÖREVDE YÜKSELME SINAVI AÇILMALIDIR