İLAVE HİZMET PUANI İSTEĞE BAĞLI ÇALIŞANLARA DA VERİLMELİDİR

Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, ancak zorunlu hizmet alanlarında isteğe bağlı olarak görev yapmakta olan öğretmenlere, 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40. Maddesinin 6. Fıkrasında belirtilen oranlarda artırımın uygulanmadığını ve bu hususta mağduriyetlerin yaşandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Türk Eğitim-Sen olarak; zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, ancak zorunlu hizmet alanlarında isteğe bağlı olarak görev yapmakta olan öğretmenlerin de hizmet puanlarında aynı oranda artırım yapılarak, oluşan ve oluşabilecek muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi hususunda, MEB’e talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız