BİLGİ VERMEYEN MEB’E YARGIDAN BİR İHTAR DAHA…

Türk Eğitim-Sen olarak; 2015 yılında bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçme ve atama mülakatında mülakata katılan tüm adayların sayısı, isim listesi, ve sendikal bilgileri, mülakatta başarılı olan adayların sayısı, isim listesi, sendikal bilgileri ve puanları, mülakatta başarılı olmayan adayların sayısı, isim listesi, sendikal bilgileri ve puanlarının  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tarafımıza verilmesi talebiyle yapmış olduğumuz başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle açtığımız davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 2016/1165 E., 2017/947 K. sayılı ve 30.03.2017 tarihli kararıyla davanın reddine karar verilmesi üzerine, yapmış olduğumuz istinaf başvurusu sonucunda, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin 2017/1013 E., 2017/1081 K. sayılı ve 31.10.2017 tarihli kararında; söz konusu bilginin kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalara ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgiler kapsamında olmadığı, temin edilmesinin ayrı ve özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz gerektirmediği ve özel hayatın gizliliğine müdahale edilmesini gerektirecek türden olmadığı sonucuna varıldığından, 11.10.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olan bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçme ve atama mülakatına katılan öğretmenlerin sendikalara göre dağılımı hususunda istenen bilginin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7.maddesi uyarınca uygun bulunmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek, Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 30.03.2017 gün ve E:2016/1165, K:2017/947 sayılı kararının KALDIRILMASINA, dava konusu işlemin İPTALİNE, kesin olarak oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Bölge idare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız