YENİ KHK YAYINLANDI, 4/C TARİH OLDU, SIRADA 4/B VAR

Olağanüstü Hal Kanunu Çerçevesinde çıkarılan 696 sayılı KHK ile 4/C’li çalışanlar 4/B’li statüye, taşeron işçileri ise daimi işçi statüsüne geçirildi. 

696 sayılı KHK’da 4-C’li çalışanlarla ilgili yapılan düzenlemeye göre; 

1-KHK’nın 17. Maddesi ile 657 sayılı Kanunun 4. Maddesi yürürlükten kaldırıldı. Bu madde kapsamında çalıştırılan geçici personel 90 gün içinde hiç bir işleme gerek kalmaksızın halen çalıştıkları yerlerde ve aynı görevlerle çalışmak üzere 4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirilecekler.

2- Bu personel için yeni pozisyonlar ihdas edilecek ve ücretleri bu pozisyonlara göre belirlenecek.

3- Bundan sonra kamuya 4/C’li personel alınmayacak, ihtiyaç halinde 4/B’li personel istihdam edilecek.

4- Halen 4/C’li olup bu KHK ile 4/B statüsüne geçirilecek personele iş sonu tazminatı ödenmeyecek, bu tutar bundan sonra almaya hak kazanacakları tazminata eklenecek. İzin sürelerinin ve ücretlerin hesabında da bu süre kıdem olarak dikkate alınacak.

5- 4 Aralık itibarı ile doğum ya da askerlik nedeniyle görevi başında olmayan personel ile özelleştirme kapsamındaki ve bundan sonra özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşlardaki çalışanlar da 4/B’li statüye geçirilecek.

6- Bu kapsamda sözleşmeli statüye geçirilen personel emekli olmaya hak kazandıkları tarihe kadar çalıştırılacak bu tarihten sonra çalıştırılmayacak, emekli edilecek.

KONCUK: 4-C’LİLERİN, ÜNVANLAR KONUSUNDAKİ BEKLENTİLERİ KARŞILANMALI

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 4-C’li çalışanların 4-B’li statüye geçirilmesini değerlendirdi.  

“Atılan adım 4-C’lilere hayırlı olsun” diyen Genel Başkan Koncuk, “Ünvanları konusunda beklentiler karşılanmalı. 4-C’li personel için yeni pozisyonlar ihdas edilmesi ifadesini, ünvanlarına göre pozisyon ihdas etmek olarak anlamak istiyoruz.Denizi geçip, derede boğulmayalım” dedi. Koncuk, “4-C’li çalışanlarımıza hayırlı olsun.Ünvanlar konusunda beklentiler de karşılanmalıdır.Ayrıca emeklilikleri dolanların isteğe bağlı 65 yaşına kadar çalışması sağlanmalıydı, bu yönüyle düzenleme yanlış olmuştur.Hem erken emekliliğe karşı olup hem zorla emekli etmek ne demektir? 

4-C’li personel için yeni pozisyonlar ihdas edilmesi ifadesini, ünvanlarına göre pozisyon ihdas etmek olarak anlamak istiyoruz.Denizi geçip, derede boğulmayalım.Hayırlı bir iş yapılmıştır, o halde büyük olmayan talepleri görmezden gelmeden gerekli düzenlemeleri yapmak şarttır” dedi.  

696 sayılı KHK’da Taşeronlarla ilgili yapılan düzenlemeye göre ise; 

1- 4 Aralık 2017 itibarı ile kamu kurumlarında çalışan, askerlik, sağlık sorunları veya doğum nedeniyle iş sözleşmeleri askıya alınmış olan taşeron işçileri, daimi işçi kadrolarına, belediyelerde çalışan taşeron işçileri de belediye iktisadi teşekkülleri bünyesine işçi olarak alınacaklar.

2- Bu amaçla, taşeron çalışanları 10 gün içinde personel birimlerine yazılı olarak başvuracaklar, kurumlar 3 ay içinde gerekli sınavları gerçekleştirerek alımları tamamlayacak.

3- Bu çalışanlar en son çalıştığı idare ile daha önce çalıştığı kamu kuruluşlarındaki iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklardan feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi imzalayacak.

4- Bu kapsamda işçi statüsüne geçirilen personel ancak emekli aylığı almaya hak kazanıncaya kadar çalıştırılacak, sonrasında emekli edilecek.

5- Bu işçiler yalnızca daha önce yaptıkları işleri yapabilecek.

6- Taşeron işçilerinden emekli olduğu halde çalışanlar varsa bu haktan faydalanamayacak.

7- Bu çalışanlar işçi sendikalarına üye olabilecek ve ücretleri toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenecek.