TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI ÖDEMELERİ KONUSUNDA MEB’DEN TALEPTE BULUNDUK

Çok sayıda okulda, görev yapan öğretmenlerimizin, temininde güçlük zammı almaları gerekirken, bu haktan yararlandırılmadıkları yönünde sendikamıza bilgiler ulaşmaktadır. Bu durum, Anayasanın hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamakta olup, eşitlik ilkesine de aykırıdır. Türk Eğitim-Sen olarak,  bu haktan yararlandırılmayan öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması, bu hususta illere talimat gönderilmesi ve ilgili kişilerin uyarılması için, MEB’e talepte bulunduk.

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve Aynı Kararın 2017 Yılında da Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı İçin Tıklayınız

Bakanlar Kurulu Kararının Eki Cetvelde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Bölümü için Tıklayınız

Bireysel Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız