AKADEMİK TEŞVİK ÖDEMELERİYLE İLGİLİ YÖK’E BAŞVURDUK

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacıları öğretim elemanı sayılmaktadır. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 8. Maddesinde akademik teşvik ödemesi hesaplanırken, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı arasında herhangi bir ayrım söz konusu değilken, faaliyet puanı hesabında uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı diğer öğretim elemanlarından farklı değerlendirilmekte ve eşitlik ilkesine aykırı olan bu uygulama sebebiyle mağduriyetler yaşanmaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak YÖK’e gönderdiğimiz yazıda, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre, akademik teşvik ödemesi hesaplanırken öğretim yardımcılarının puanının diğer öğretim elemanlarıyla aynı yüzdeye bölünmesi gibi faaliyet puanının hesaplanmasında da diğer öğretim elemanlarından ayrı tutulmadan aynı katsayıyla çarpılması yönünde yönetmelikte değişiklik yapılarak mağduriyetlerin giderilmesi hususunda talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız