YARGI KARARI DOĞRULTUSUNDA ÖDENMEYEN KOORDİNATÖRLÜK ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİNİ TALEP ETTİK

Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız davada; Danıştay 11. Dairesi’nin 2017/1881 E. Sayılı ve 19.10.2017 tarihli kararı ile 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.03.2017 tarihli ve 2017/10010 Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu kararının 4. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan “ders görevleri ile” düzenlemesi ile 5. maddesi ile “Aynı kararın 15. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ek” ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına dair düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir. Yargı kararı ile bir düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptali halinde, bu düzenlemeye dayanılarak gerçekleştirilen işlemlerin de geriye dönük olarak tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılması gerekmektedir. Dolayısıyla Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulan düzenleme ile ilgili olarak, yürütmesi durdurulan düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı 03.07.2017 tarihinden itibaren, koordinatörlük uygulaması sebebiyle ek ders kaybı yaşayan teknik öğretmenlerin maddi hak kayıplarını telafi edecek şekilde ivedilikle düzenleme yapılması gerekmektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak, Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, mağduriyetlerin giderilebilmesi için yürütmesi durdurulan düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı 03.07.2017 tarihinden itibaren koordinatörlük uygulaması sebebiyle ek ders kaybı yaşayan teknik öğretmenlerin maddi hak kayıplarını telafi edecek şekilde, ivedilikle düzenleme yapılması ve bu hususta İllere talimat gönderilmesi için talepte bulunduk. Ayrıca, sendikamızca koordinatörlük uygulaması sebebiyle ek ders kaybı yaşayan teknik öğretmenlerin maddi hak kayıpları talebine ilişkin bireysel başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.

 

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız.

Bireysel talep dilekçesi için tıklayınız.

 

KOORDİNATÖRLÜK GÖREVİNİN MAAŞ KARŞILIĞI SAYILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN YÜRÜTMESİNİ DURDURTTUK