SURİYELİ ÇOCUKLARIN DERSİNE GİREN ÖĞRETMENLERE SÖMESTR’DE KURS DAYATMASI KABUL EDİLEMEZ

MEB tarafından yayınlanan “Suriyeli Çocukların Dersine Giren Öğretmenlere Yönelik Öğretmen Eğitimleri” başlıklı duyuruda, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında 22 Ocak-09 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’da Suriyeli öğrencilerin dersine giren öğretmenlere yönelik olarak “Öğretmen Eğitimi” gerçekleştirileceği, öğretmen eğitimlerine okullarında 15 ve üzeri Suriyeli öğrencisi bulunan okullarda fiilen Suriyeli çocukların derslerine giren sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler ve diğer branşlardaki öğretmenlerin başvuruda bulunabilecekleri belirtilmiştir. Diğer yandan Bakanlık tarafından ilgili kurumlara gönderilen 25.12.2017 tarih ve 22309458 sayılı yazıda, bahsi geçen duyuru metni ile zorunlu olarak eğitime başvuru yapılmasını sağlayacak okulların isimleri ve kontenjan listesi ekte gönderilmiş, listede adları bulunan okulların belirtilen kontenjan kadar katılım yapılmasını sağlamalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Öğretmenlerimizin sömestr tatili olan 22 Ocak-09 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak olan bu eğitime katılımlarının gönüllülük esasına bağlı olması gerekmekte iken zorunlu tutulması, angarya yasağına ve dinlenme hakkına aykırıdır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında 22 Ocak-09 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya’da Suriyeli öğrencilerin dersine giren öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirilecek “Öğretmen Eğitimi”nin zorunlu tutulmaması, gönüllülük esasına bağlı olarak gerçekleştirilmesi, eğitime katılan öğretmenlerimize ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında ek ders ücreti ödenmesi için ilgili birimlere talimat gönderilmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız

Kursa katılmak istemeyen öğretmenlerin verecekleri dilekçe örneği için tıklayınız