ŞURA KARARI UYGULANSIN, HER OKULA BÜTÇE AYRILSIN

Bilindiği üzere; T.C. Anayasası’nda yer alan sosyal devlet ilkesi doğrultusunda, eğitim ve öğrenim hakkının Devlet okullarında parasız olduğu düzenlenmiştir. Ancak, ne yazık ki  okullarımız maddi yönden büyük sıkıntılar yaşamakta, okullara ayrılan ödenek zorunlu giderlerin karşılanmasında dahi yetersiz kalmakta, hatta bazı okullarımız için hiç ödenek tahsis edilmemektedir. Okullarımız kendi kaderlerine terk edilmiş, tüm yük ve sorumluluk okul yöneticilerinin omuzlarına yüklenmiştir. Parasız eğitim-öğretim hakkı anayasal bir hak olmasına karşılık, okul yönetimleri zaman zaman maddi ihtiyaçların karşılanabilmesi için velilerden bağış adı altında yardım toplamak zorunda kalmaktadır. Bir yandan da Bakanlığın talimatıyla bağış toplanması yasaklanmıştır. Okulun zorunlu giderlerinin karşılanabilmesi için velilerden bağış almak zorunda kalan okul yöneticileri kimi zaman disiplin işlemleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Türk Eğitim Sen olarak, tüm bu sorunların çözümü için 19. Milli Eğitim Şurası Genel Kuruluna sunduğumuz teklif kabul edilerek, bu teklif doğrultusunda “Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden okullarda yaşanan maddi sıkıntıların giderilmesi için öğrenci başına 120 TL. ödenek ayrılması” karara bağlanmış olmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Okullarımızda ödenek yetersizliği nedeniyle yaşanan maddi sıkıntılar halen devam etmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, okullarımızın ödenek yetersizliği sebebiyle yaşadığı maddi sıkıntıların çözümü için Sendikamızın teklifi doğrultusunda 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararın ivedilikle uygulamaya geçirilmesi, öğrenci başına 120 TL. olarak belirlenen ödenek rakamının enflasyon oranında güncellenmesi suretiyle, okullarımıza öğrenci başına ödenek ayrılması için yasal çalışma başlatılması hususunda talepte bulunduk.

İlgili yazımız için tıklayınız