ÇOCUĞU MERKEZİ SINAV KAZANANLARA DA YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLMELİDİR

Bilindiği üzere, Mülga 06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlere, çocuğunun öğrenim göreceği yere yer değiştirme isteğinde bulunma hakkı verilmiş iken, şu anda yürürlükte olan 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, bu hakka yer verilmemiştir. Bu durum, görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlerimizin yer değişikliği hakkından yararlanamamaları nedeniyle mağduriyet yaşamalarına sebep olmaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, daha önceki yönetmelikte olduğu gibi, görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenlerimize, çocuğunun öğrenim göreceği yere yer değiştirme isteğinde bulunma hakkı verilmesi hususunda talepte bulunduk. 

İlgili yazımız için tıklayınız