REHBERLİK SERTİFİKA KURSU KONUSUNDA MEB’İ UYARDIK

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2018 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı yayımlanmış ve özel eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacını karşılamak için rehberlik kurslarının açılacağı belirtilmiştir. Rehberlik Kursunun uzman personel yetersizliğinden kaynaklanmayacağı, atama bekleyen çok sayıdaki Psikolojik Danışman ve Rehberlik lisans mezunu olmasıyla açıktır. Kaldı ki, Rehberlik alanında görev alabilecek olanlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararıyla belirlenmiştir. Rehberlik kursunun da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak, 2018 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamında açılacak Rehberlik Kurslarındaki hakkaniyete aykırı bu uygulamanın, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi ve bu hususta kamuoyunun bilgilendirilmesi için MEB’e talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız