ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZLERİNİN SAYISI ARTIRILMALIDIR

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, genel ve mesleki eğitim görme haklarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) ve Kaynaştırma yoluyla eğitim  uygulanmaktadır.

Mesleki ve Teknik Liselerdeki mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla eğitim, öğretim ve uygulama yapılan atölye ve laboratuvarlarda verilen kaynaştırma yoluyla eğitim  esnasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda problemler yaşanmaktadır.

Meslek Liseleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlikeli sınıfta bulunmaktadır. Bu nedenle B.E.P uygulanan kaynaştırma öğrencilerinin meslek liselerine yönlendirilmesi veya nakilleri öncesinde İlçe Nakil ve Yerleştirme Komisyonu tarafından yerleştirileceği alana sağlık açısından uygunluğuna, eğitim görüp göremeyeceğine dair sağlık kurulu raporunun istenmesi ve bu doğrultuda yerleştirilmesinin yapılması gerekmektedir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bu özel eğitim öğrencileri, Mesleki ve Teknik Liselerdeki atölye ve laboratuvar derslerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından bir risk oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin özellikleri göz önüne alındığında zaten üst düzeyde dikkat ve özen gerektiren atölye ve laboratuvar dersleri kaynaştırma yoluyla yapılan eğitim programı kapsamında yeniden gözden geçirilmelidir. Eğitim ve öğretimde iş sağlığı ve güvenliği koşulları dikkate alındığında kaynaştırma öğrencileri açısından özel eğitim iş uygulama merkezlerinin (okullarının) artırılması bir zorunluluktur.

Bu çerçevede Türk Eğitim Sen olarak Mesleki ve Teknik Liselerdeki kaynaştırma öğrencilerinin özel durumları dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için özel eğitim iş uygulama merkezlerinin (okullarının) artırılması ve bu sağlanana kadar yönlendirmenin güvenlik açısından risk yaratmayan eğitim kurumları ile mesleki eğitim kurumları ve alanlarına yönlendirilme yapılması için tedbir alınması  hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız