REHBER ÖĞRETMENLERİN DANIŞMANLIK TEDBİRİ YAZIMIZA MEB’DEN ANLAŞILMAZ CEVAP

Türk Eğitim Sen olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında rehberlik öğretmenlerinin danışmanlık tedbiri uygulamaları ile ilgili, hakkında koruyucu ve destekleyici danışmanlık tedbiri kararı verilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda il ve ilçelerdeki rehber öğretmenlerin icapçı (nöbetçi) yapılarak mesai saatinde, gece, sabaha karşı gibi saatlerde görevlendirildiği ve bu durumun küçük, engelli vb. çocuğu bulunan bayan öğretmenlerin zor durumda kalmalarına sebebiyet verdiği, rehber öğretmenlerimizin asli işlerindeki verimini düşürdüğü, yapılacak görevlendirmelerde bu hizmetlerin rehber öğretmenler yerine Adalet Bakanlığınca çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen  psikologlar ve  pedagoglar tarafından yürütülmesi  ya da  gönüllülük esasına dayalı olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na talepte bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen 02.01.2018 tarihli cevabi yazıda; “Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğin  Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları başlıklı 13. Maddesinde;  ‘‘(1) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında koruyucu ve destekleyici danışmanlık tedbiri kararı verilen çocuklara yönelik gerçekleştirilecek olan uygulamalar aşağıdaki şekilde yürütülür: a) Adli makamlarca danışmanlık tedbiri kararı verildiği durumlarda, danışmanlık tedbiri uygulamaları rehberlik servisi tarafından yerine getirilir. Eğitim kurumlarında rehberlik öğretmeni bulunmadığı veya çocuğun herhangi bir eğitim kurumu ile ilişiği bulunmadığı durumlarda ise danışmanlık tedbiri uygulamaları rehberlik ve araştırma merkezleri veya il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin görevlendireceği çocuğun ikamet adresine en yakın okulun rehberlik öğretmeni tarafından yerine getirilir. b) Hakkında danışmanlık tedbiri kararı verilmiş çocuğa ve bu çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere yönelik alınan kararın gerekçesinin içeriğine ve bireylerin ihtiyaçlarına göre müdahale programları uygulanır ve gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin uygulama raporu mahkemeye sunulur. c) Danışmanlık tedbiri kararı uygulamalarında ilgili kolluk birimleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla iş birliği yapılır.’’ Hükmü bulunmaktadır. Söz konusu başvurunuzda belirtilen, hakkında koruyucu ve destekleyici danışmanlık tedbiri verilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda il ve ilçelerdeki rehber öğretmenlerine icapçı (nöbetçi) uygulaması ile ilgili mevzuatımızda bir hüküm bulunmamaktadır.” Denmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kendi içerisinde çelişkili cevabında hem Yönetmelik hükmü yazılmış hem de hakkında koruyucu ve destekleyici danışmanlık tedbiri verilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda il ve ilçelerdeki rehber öğretmenlerine icapçı (nöbetçi) uygulaması ile ilgili mevzuatımızda bir hüküm bulunmamaktadır denmiştir. Yönetmeliğin 13.maddesi zaten koruyucu ve destekleyici danışmanlık tedbiri kararı verilen çocuklara yönelik gerçekleştirilecek olan uygulamalardan bahsetmektedir. Bu uygulamaların içeriğinde de rehber öğretmenlerin gerek kolluk birimleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla iş birliği yapması gerekse Adli makamlarca danışmanlık tedbiri kararı verildiği durumlarda, danışmanlık tedbiri uygulamalarının rehberlik servisi tarafından yapılması söz konusudur. Bu danışmanlık tedbiri uygulamalarında da rehberlik öğretmenleri  icapçı (nöbetçi) yapılarak görevlendirilmektedir. Hal böyle iken MEB7in verdiği cevap anlaşılacak gibi değildir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız

MEB’in cevabi yazısı için tıklayınız