HİZMET BÖLGESİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERDE DE 30 EYLÜL TARİHİ ESAS ALINSIN

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin “Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler” ile ilgili maddesinden dolayı il/ilçe şube müdürleri Bağlı Yer Değiştirmelerde mağduriyetler yaşanmaktadır. Yönetmelik gereği, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi il/ilçe şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 31 Mayıs tarihi esas alınmaktadır.

Örneğin; 5.hizmet bölgesinde olan şube müdürü, 4. hizmet bölgesine atanma sürecinde;  hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 31 Mayıs tarihi esas alındığı için ve Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerin Haziran ayında gerçekleşmesi ve görevlerine Haziran ayında başlamaları sebebiyle 2 yıl hizmet süresi olan hizmet bölgesinde 3 yıl kalmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bölge hizmetine bağlı yer değiştiren yöneticilerin otomatik olarak çalışmaları gereken süreden bir yıl fazla çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Bununla birlikte 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin “İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 32.maddesinin birinci fıkrasında geçen “31 Mayıs” ibaresi “30 Eylül” olarak değiştirilmiştir. Ancak yapılan bu yönetmelik değişikliğinde “Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmeler” maddesinde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak il/ilçe şube müdürlerinin Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmelerinde yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi açısından; Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında “30 Eylül” tarihinin esas alınması ve Yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapılarak hakkaniyetsizliğin giderilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız