ÖZEL EĞİTİM VE HEM ÖĞRETMENLERİ DE NÖBET ÜCRETİNDEN YARARLANDIRILMALIDIR

Bilindiği üzere, 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmede, örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır. Ancak,  MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesinde, yaygın eğitim kurumları olan Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitülerinde görev yapan öğretmenler ile Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenlerine yer verilmemiştir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, mevzuatta gerekli yasal düzenlemenin yapılarak, Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan ve nöbet görevini fiilen yerine getiren öğretmenlere nöbet karşılığı ek ders ücreti ödenmesi, nöbet görevini fiilen yerine getirmeyen ancak teneffüs saatlerinde örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde bilfiil çalışarak sınıfın güvenliğini sağlayıp, öğrencileri kontrol altında tutarak disiplini sağlayan özel eğitim sınıfı öğretmenlerine de ek ders ücreti ödemesinin yapılarak, mağduriyetlerin giderilmesi hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız