KHK İLE İADE EDİLENLERİN ÜYELİKLERİNİN DEVAMI İÇİN DPB’NA BAŞVURDUK

Milli Eğitim Bakanlığının 15.12.2017 tarih ve 21573686 sayılı yazısı ile; kamu görevlileri sendikasına üye iken KHK ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra yine KHK ile kamu görevine iade edilen kamu görevlilerinin sendika üyeliği, sendika organlarındaki görevi, kamu görevinden çıkarıldığı döneme ilişkin toplu sözleşme ikramiyelerinin durumu ve sendika yönetim kurulu üyeliği görevi nedeniyle aylıksız izin hakkı kullanmakta olanların durumuna ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığından görüş talep edilmiştir. Devlet Personel Başkanlığının konuya ilişkin 12.01.2018 tarih ve 216 sayılı görüş yazısında ise, KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin kamu görevinden çıkarılmış olmaları nedeniyle KHK’ların yürürlüğe girmesi ile sendika üyelikleri, sendika üyeliklerine bağlı olarak elde edilen hakları ve sendika organlarındaki görevlerinin sona ermesi gerektiği, ayrıca 375 sayılı KHK’ya göre sendika üyeliğine bağlı olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesini alamayacakları,  sendika üyeliği ve sendika organlarındaki görevlerinin akıbetine ilişkin sendika tüzüğünde belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapılması gerektiğinden kamu görevlisinin konu hakkında ilgili sendikaya başvurmasının yerinde olacağı belirtilmiştir. Ancak DPB görüş yazısına göre, KHK ile görevden alınan, ancak suçsuz olduğu anlaşıldığı için yine KHK ile kamu görevine iade edilen kişilere bir çeşit ceza verilmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak Devlet Personel Başkanlığına gönderdiğimiz yazıda, 12.01.2018 tarih ve 216 sayılı görüş yazısının geri alınması; KHK’ların kamu görevine iade edilmeye ilişkin maddelerinde kamu görevinden çıkarma işleminin tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılacağına ilişkin hükümleri de dikkate alınarak, KHK ile kamu görevine iade edilen kişilerin sendika üyelikleri, sendika üyeliklerine bağlı olarak elde edilen hakları ve sendika organlarındaki görevlerinin de iade edilmesi ve ayrıca bu kişilerin kamu görevinden çıkarılması ve iadesine kadar geçen sürede 375 sayılı KHK’ya göre sendika üyeliğine bağlı olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin geriye dönük olarak kişilere ödenmesi yönünde görüş bildirilerek mağduriyetlerin giderilmesi hususunda talepte bulunduk.

           

İlgili yazımız için tıklayınız