MEB’DEN ANADOLU TEKNİK PROGRAMLARININ KAPATILMAMASINI TALEP ETTİK

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Anadolu teknik programına geçişlerde 9'uncu sınıf yılsonu başarı puanı en az 55'ten en az 70'e çıkartılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğine göre de iki yıl boyunca şube oluşturulamayan alanların kapatılması gerekmektedir.

Dolayısıyla Anadolu teknik programına geçişlerde 9'uncu sınıf yılsonu başarı puanının en az 70'e çıkartılması sonucunda yıllar itibari ile Anadolu teknik programlarındaki alanların öğrenci sayılarında büyük oranda azalma meydana geldiğinden Anadolu teknik programlarının kapatılması gündeme gelmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 01/12/2017 tarih ve E.20572024 sayılı yazısı ile; 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarının bünyesindeki Anadolu Teknik programlarının ve alanlarının kademeli olarak kapatılmasına karar verilmiştir.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarının bünyesindeki Anadolu Teknik programlarının ve alanlarının kapatılması ve bu okullarda sadece Anadolu Meslek Programında eğitime devam edilmesi, Yükseköğretime devam etmek isteyen öğrencilerin Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji gidi genel kültür derslerini eksik almalarına neden olacak ve alanlarının devamı niteliğindeki yükseköğretim programlarına geçişlerini engelleyecektir. Bununla birlikte Anadolu Teknik programlarının ve alanlarının açılması ve kapatılması hususu; İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile gerekli çalışmalar yapıldıktan ve sektörün, bölgenin ihtiyaçları belirlendikten sonra bu kararın verilmesi gerekmektedir.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarının bünyesindeki Anadolu Teknik programı türü ve alan kapatılması uygulamasının bu haliyle yanlış olduğu aşikardır. Türk Eğitim Sen olarak uygulamanın yeniden gözden geçirilerek kaldırılması ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarının bünyesindeki Anadolu Teknik programlarının uygulanmaya devam edilmesi  hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız