6. OLAĞAN MERKEZ GENEL KURUL İLANI

6. OLAĞAN MERKEZ GENEL KURUL İLANI

Türk Eğitim-Sen 6. Olağan Merkez Genel Kurulu, 24-25 Şubat 2018 tarihinde aşağıdaki gündemle Green Park Otel’de (Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:39 Çukurambar-Çankaya/Ankara) yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde, Genel Kurul  03-04 Mart 2018 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar toplanacaktır.

 

GÜNDEM

 

24 Şubat 2018 Cumartesi

1-Açılış

2-Saygı Duruşu

3-Divanın Oluşması

4-Genel Başkan İsmail Koncuk’un Konuşması

5-Protokol Konuşmaları

6-Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve İbrası

7-Mali Raporun Okunması, Görüşülmesi ve İbrası

8-Tahmini Bütçenin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulü

9-Merkez Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve İbrası

10-Merkez Disiplin Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü

11-Sendikal Mevzuat ve Ankara Valiliği’nin 31.03.2014 Tarih ve 8820 Sayılı Yazısı Gereği Değiştirilmesi Gereken Tüzük Maddelerinin Görüşülmesi

12-Bazı Konularda Merkez Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi

 

25 Şubat 2018 Pazar

13-Zorunlu Organlar (Merkez Yönetim, Merkez Denetleme, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri) ile Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

14-Dilek ve İstekler

15-Kapanış

 

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU