İYEP KAPSAMINDAKİ GÖREVLERE ÜCRET ÖDENMEMESİ KABUL EDİLEMEZ

MEB tarafından belirlenen pilot illerde, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren ilkokullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılmaya başlamıştır. Ancak, kamuoyunda çok sayıda haber sitesinde, bu kurslarda görev alan ilkokul öğretmenlerine ek ders ücreti ödenmeyeceğine dair haberler yer almaktadır.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, bu durumun angarya yasağına aykırı olduğundan bahisle, İYEP kapsamında ilkokullarda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan ilkokul öğretmenlerine ek ders ücreti ödenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ederek, aksi takdirde Sendikamızca mağduriyetlerin önlenmesi için her türlü yasal yollara başvurulacağını bildirdik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız