ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜ SEMİH AKTEKİN, GENEL BAŞKANIMIZI ZİYARET ETTİ.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin ve MEB yetkilileri Genel Başkanımız Talip Geylan’ı ziyaret etti. Ziyarette Genel Sekreter Musa Akkaş, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Ali Kaplan, Mehmet Yaşar Şahindoğan ve sendika avukatımız Gonca Samancı da hazır bulundu. 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Öğretmen Performans Değerlendirme Yönetmelik Taslağı hakkında bilgi verdi.

Öğretmen performans sisteminin taslak aşamasında olduğunu kaydeden Aktekin, amaçlarının öğretmenleri huzursuz etmek olmadığını bildirdi. Huzur ortamını sağlamak için sendikalarla ve diğer paydaşlar ile işbirliğini arzu ettiklerini belirten Aktekin,  sendikalardan yönetmelik taslağı hakkında görüş, eleştiri ve öneriler beklediklerini ifade etti.

Genel Başkan Talip Geylan da Genel Müdür Sayın Semih Aktekin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, taslak yönetmeliğe dair sendikamızın kaygılarını iletti.

Eğitim çalışanlarının birçok sorunla boğuştuğunu söyleyen Geylan, öğretmenleri daha da huzursuz edecek, yaşanan sıkıntılara yeni sorunlar ekleyecek uygulamaların fayda getirmeyeceğini, aksine motivasyonu düşüreceğini, çalışma barışını bozacağını ifade etti.

Türk Eğitim-Sen’in amacının bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olduğunu da bildiren Geylan, eğitim çalışanlarına katkı sağlayacak, onları hak ettikleri konuma ulaştıracak, mutlu edecek her türlü çalışmanın içinde yer alacaklarını; buna karşın öğretmenleri üzecek, mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağlamayacak, itibarlarını ayaklar altına alacak her türlü çalışmanın da karşısında yer alacaklarını belirtti.

Geçen yıl öğretmen performans değerlendirme sistemi için seçilen 12 pilot ilde çalışma başlatıldığını; öğrencilerin hakaret içerikli paylaşımlarının ardından MEB’in, iki gün sonra sistemin kapatıldığını hatırlatan Geylan, “Bu değerlendirmeler asla objektif olmayacak, çalışma barışını bozacak, tehdit içerecektir. Nitekim öğrencilerin öğretmenleri hakkındaki, ‘Hocam 100 ver ben de 100 vereyim’, ‘Yıl intikam yılıdır. Kimse not için yanıma gelmesin’ şeklindeki tehdit, şantaj içeren mesajları ve küfürlü sözleri hafızalarımızda tazeliğini korumaktadır. Bu uygulamayla öğretmenlerin öğrencilerine hak ettikleri notu vermesi mümkün olamayacak, öğretmenlerin toplumdaki itibarı daha da azalacaktır. Zaten öğretmenlere yönelik şiddet toplumda kanayan bir yaradır. Öğrenci ve veliye değerlendirme hakkı verilmesi öğretmenlere yönelik psikolojik şiddet aracı olarak kullanılabilecektir. Öğrenci üzerinde hiçbir hâkimiyeti kalmayan, yetkisiz ve etkisizleştirilen, korkutulan, sindirilen öğretmenlerimizle bu kez de not pazarlığı yapmaya yeltenen öğrenciler ve veliler çıkabilecektir. Veli ve öğrenci tehditleri bu uygulamayla farklı bir boyuta taşınacaktır” dedi.

Geylan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yine öğretmenlerin müdürler, zümre öğretmenleri ya da aynı kurumda görev yapan diğer öğretmenler tarafından değerlendirilmeleri de okullarda iş barışının bozulmasına, adam kayırmacılığın had safhaya ulaşmasına yol açacaktır. Okulların bir kısmının liyakatten yoksun, ehil olmayan, torpille iş başına gelen müdürler tarafından yönetildiği göz önüne alındığında, öğretmenlere verilecek puanların ne kadar adil ve tarafsız olacağı soru işaretidir. Daha önce dile getirdiğimiz gibi; performans değerlendirmesi ve buna dayalı hayata geçirilecek uygulamalar öğretmenlerimizi huzursuz etmek ve çalışma barışını bozmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Sayın Genel Müdür Semih Aktekin’e işbirliği ve nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Taslakla ilgili olarak görüş, öneri ve eleştirilerimizi rapor halinde kendilerine ileteceğiz. Dileriz öğretmenlerimizin beklenti ve huzurunu bozan bir yönetmelikle karşı karşıya kalmayız. Aksi halde her türlü hukuki ve demokratik tepkimizi ortaya koyacağımızın bilinmesini istiyoruz. ”

Türk Eğitim-Sen’in sadece ücret sendikacılığı yapmadığını belirten Geylan, eğitim ve eğitim çalışanları söz konusu olduğunda yanlış gördükleri hususları, eksiklikleri dün ve bugün olduğu gibi yarın da en yüksek perdeden dillendireceklerini söyledi.

Ziyaretin ardından Genel Müdür Sayın Doç. Dr. Semih Aktekin Genel Başkan Talip Geylan’a Sâmiha Ayverdi’nin Millî Kültür Mes’eleleri ve Maârif Dâvâmız” adlı kitabını takdim etti.