GENEL BAŞKAN’DAN MEB’E UYARI: “GEÇMİŞ DÖNEMLERDE MÜLAKAT KOMİSYONLARINDA YAŞANAN USULSÜZLÜKLERİ UNUTMADIK!”

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 14.03.2018 tarihinde yaptığı basın açıklamasıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği doğrultusunda oluşturulacak sözlü sınav komisyonları, önümüzdeki günlerde sözlü sınav formuna göre değerlendirme yapacak. Sözlü sınav komisyonları müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesinde çok önemli bir rol oynayacak.

Bilindiği gibi yönetici görevlendirmelerinde oluşturulan sözlü sınav komisyonları ile ilgili birçok sıkıntı yaşanmıştı. Yönetici görevlendirmelerinde torpil listeleri elden ele dolaşmış, komisyon üyelerinden hazır listelerin onaylanması istenmiş, itiraz eden komisyon üyeleri istifaya zorlanmış, insanlar fişlenmişti.

Komisyonların şeffaf, güvenilir olmaması eğitimimiz için büyük handikaptır. Niteliksiz, bilgi ve birikimden yoksun, yandaşlığı esas alan komisyon üyeleri, çeşitli saiklerle verdikleri hakkaniyetten uzak sözlü sınav puanları ile eğitimde deprem etkisi yaratmıştır. Zaten mülakat uygulaması başlı başına devlete olan güveni sarsan bir uygulamadır. Bunun üzerine ‘benim adamım’ anlayışıyla verilen torpilli puanlar, okullardaki düzgün işleyişi, donanımlı yapıyı da bozmaktadır.

Tüm bunların yeniden yaşanmaması için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve MEB yetkilileri çok titiz davranmalıdır. Sendikamız, gerek yönetici görevlendirmelerinde gerek öğretmen atamalarında gerekse memur alımlarında sözlü sınava tamamen karşıdır. Yönetici görevlendirmelerinin sadece yazılı sınav puanları dikkate alınarak yapılmasını istiyoruz. Bu konudaki mücadelemiz her daim sürecektir. Ancak şu anda sözlü sınav komisyonlarının belirlenmesi gündemdedir. Adayların mağdur olmaması ise sendikamızın öncelikli görevlerindendir. Dolayısıyla Türk Eğitim-Sen sözlü sınav komisyonlarında görev yapacak kişilerin; yöneticilerin kariyer ve liyakat ilkesi gereğince işinin ehli olan görevini layıkıyla yerine getirebilecek kişiler arasından adaletli ve özenli bir şekilde seçilmesi sağlanmasını talep etmektedir.

Ayrıca yapılacak sözlü sınavların şeffaf olabilmesi için oluşturulacak komisyonlarda sendika temsilcilerinin de gözlemci olarak bulundurulması mutlaka şarttır. Sözlü sınav komisyonlarında gözlemci olarak Türkiye genelinde en çok üye kaydetmiş iki sendikanın temsilcilerine yer verilmesi için tüm illerin uyarılması gerekmektedir.

Bilindiği gibi kariyer ve liyakat ilkeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri olarak da benimsenmiştir. Kariyer ilkesi ile benimsenen temel prensip; kişisel veya siyasi çıkarların meslekte neden olacağı olumsuzlukları önlemektir. Bu ilkeler, söz konusu hizmet için en ehil, en nitelikli, en başarılı kim ise, hizmetin ifasına yönelik tercihte ilk olarak onun öne çıkarılmasını sağlamaktadır. Liyakat ilkesi; her türlü ayrımcılığı ve kayırıcılığı reddeder niteliktedir.  

Bu minvalde Türk Eğitim Sen olarak okulların, işini düzgün yapan, fıtratında yandaşlık olmayan, hakkı savunan, emeğe, alın terine saygı gösteren, bilgi ve birikime sahip idareciler tarafından yönetilmesi konusundaki hassasiyetlerimizin dikkate alınmasını talep ediyoruz. Sendikamız bu konudaki taleplerimiz ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunmuştur. Türk Eğitim Sen’in bu işin takipçisi olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MEB'e yazdığımız yazı için tıklayınız.