SHÇEK MEMURLARIN ÖĞRENİM DURUMLARINA UYGUN KADROLARI İÇİN MEB’E BAŞVURDUK

Bilindiği üzere ; 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda  (SHÇEK) yetiştirilenlerden bugüne kadar devlet kadrolarına ataması yapılarak memuriyete başlayanlara; kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, öğrenim durumlarına göre uygun kadrolara atanabilme imkanı  verilmişti.

Ancak bazı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir talimatı olmadığı gerekçesiyle, bu konuda yapılan başvuruları almaması yönünde sendikamıza  şikayetler ulaşmıştır.

Türk Eğitim-Sen olarak; Valiliklere gerekli talimatın verilerek 2828 Sayılı Kanunda yapılan değişiklik uyarınca halen Bakanlık kadrolarında görev yapanların öğrenim durumlarına uygun kadrolara atamalarının yapılabilmesi için çalışma başlatılması  hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız