Norm Kadroda Bölge Normu Nasıl Hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumların Bölge Norm Kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18. ve 19 maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.

 

Bu madde hükümlerine göre;

 

Norm Kadroda Bölge Normu Nasıl Hesaplanır?

Bölge normu, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu" başlıklı 18. maddesi 2. fıkrasındaki; " (2) Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 6 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Aynı durum Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu içinde geçerlidir.

 

Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin " Atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 19. maddesi 2. fıkrasındaki; "(2) Özel eğitim kurumları ile proje okulları hariç olmak üzere, aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, öncelikle o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere, 15 saatten az olmamak şartıyla artan ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir." hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

Bu hükümlere göre;

1- Yatılı bölge ortaokulları, proje okulları ve özel eğitim kurumlarının ders yükleri bölge normundan bağımsız olarak belirlenmektedir. Bu tür Okullara bölge normu verilmez.

 

2- Aynı yerleşim merkezinde bulunan eğitim kurumlarının Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri ve Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni bakımından alanlar itibarıyla öğretmen norm kadroları, o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak belirlenmektedir.

 

3- Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri için belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir norm kadro verilecek şekilde yapılmaktadır.

 

4- Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri için belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir norm kadro verilecek şekilde yapılmaktadır.

 

5- Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri için yapılacak dağıtımda artan norm kadro, o alanda norm kadro verilmemiş olan eğitim kurumuna olmak üzere bakiye ders yükü 6 saatten az olmamak şartıyla ders yükü en fazla olan eğitim kurumuna verilir.

 

6- Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri için 42 saatin üzerindeki artık derslere bundan böyle sadece bölge normundan norm gelecektir. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri norm kadrosu belirlenirken örneğin hesaplama sonrasında 42 saatin üzerindeki, artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni norm kadrosu daha verilmektedir.

 

7- Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri için 200 saatin üzerindeki artık derslere bundan böyle sadece bölge normundan norm gelecektir .Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu belirlenirken örneğin hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 20 saat olması halinde ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu daha verilmektedir.

 

Bu yönetmelikte yeni olan durum kısaca şudur;

 

Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenleri normu, bölge normundan dolayı o yerleşim merkezindeki eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak belirlenmekte o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılmaktadır. Örneğin 42 saatin üzerinde artan ders yükü 15 saatten az ise aynı bölgedeki tüm artık dersler toplanarak 21'er saatlik paketler halinde yeni normlar verilmekte ve artan ders yükü en fazladan başlanarak hangi okula denk geliyorsa bölge normundan norm verilmektedir. Norm kadro modülündeki bilgisayar yazılımı o bölgedeki artık normları toplayarak en çok artık dersi olan okuldan başlayarak normları 21'er saatlik paketler halinde vermektedir.

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri normu, bölge normundan dolayı o yerleşim merkezindeki eğitim kurumlarının aynı alanlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınarak belirlenmekte o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılmaktadır. Örneğin 200 saatin üzerinde artan ders yükü 20 saatten az ise aynı bölgedeki tüm artık dersler toplanarak 40'ar saatlik paketler halinde yeni normlar verilmekte ve artan ders yükü en fazladan başlanarak hangi okula denk geliyorsa bölge normundan norm verilmektedir. Norm kadro modülündeki bilgisayar yazılımı o bölgedeki artık normları toplayarak en çok artık dersi olan okuldan başlayarak normları 40'ar saatlik paketler halinde vermektedir

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi​