NORM KADRO FAZLASI SINIF ÖĞRETMENLERİNE EVDE EĞİTİM HİZMETLERİ KAPSAMINDA GÖREV VERİLDİĞİNDE EK DERS ÜCRETİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİK

Görev yaptıkları okullarında norm kadro uygulamaları sonucunda fazlalık durumuna düşen sınıf öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilmeleri durumunda ek ders ücreti mağduriyetlerinin giderilmesini istedik.

Norm kadro fazlası durumunda olan sınıf öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında görev almaları durumunda ek ders ücreti hesaplamalarının ne şekilde yapılacağı konusunda yasal düzenleme olmadığından, okuttukları derslerin maaş karşılığı mı yoksa ek ders ücreti karşılığımı sayılacağı konusunda tereddütler bulunmaktadır. Bu tereddütler nedeniyle bir kısım illerimizde evde eğitim hizmeti kapsamında okutulan derslerin maaş karşılığı okutulduğu kabul edilerek öğretmenlerin ek ders ücretleri eksik ödenmektedir.

Bu tereddütlerin giderilmesi için norm kadro fazlası olan sınıf öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilmeleri durumunda ek ders ücreti hesaplamalarının ne şekilde yapılacağı konusunda sendikamıza görüş verilmesini talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.