4/C’DEN 4/B’YE GEÇENLERİN GÖREV TANIMLARI İLE İLGİLİ MAĞDURİYETİ DPB’NA İLETTİK

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılarak, kamuda 4/C statüsünde istihdam edilen personelin 4/B statüsüne geçirilmiştir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar İle Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda, 4/C’den 4/B statüsüne geçirilen personelden yükseköğretim mezunu olan 4/C’liler idari büro görevlisi, yükseköğretim mezunu olmayanlar ise idari destek görevlisi yapılmıştır.  Bu durum eşitlik ilkesine aykırı olup, bu çalışanların görev tanımları da belirsizdir.

Türk Eğitim Sen olarak Devlet Personel Başkanlığına gönderdiğimiz yazıda, “idari büro görevlisi" ve "idari destek görevlisi" unvanlı personelin görev tanımlarının neler olduğu ve daha önce var olan “büro personeli” ve “destek personeli” ile farklarının neler olduğu hususlarının açıklığa kavuşturulması için görüş bildirilmesini talep ettik. 

DPB’ye yazdığımız yazı için tıklayınız