4/C’DEN 4/B GEÇENLERİN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNDEKİ MAĞDURİYETLERİ MALİYE BAKANLIĞI VE MEB’E İLETTİK

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılarak, kamuda 4/C statüsünde istihdam edilen personelin 4/B statüsüne geçirilmiştir. Ancak, sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edildiği halde, bu kural 4/C’den 4/B’ye geçen personel için uygulanmamış, sadece mülga 4/C statüsündeki geçici personel ücret skalalarına brüt %10 zam yapılmıştır. Bu durum, eşitlik ilkesine aykırıdır.

Türk Eğitim Sen olarak Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiğimiz yazılarda, 4/C’den 4/B statüsüne geçen personelin ücretlerinin belirlenmesinde de, pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi ve kurumda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresinin dikkate alınması hususunda talepte bulunduk.  

 

Maliye Bakanlığına yazdığımız yazı için tıklayınız

MEB’e yazdığımız yazı için tıklayınız