İL VE İLÇE EMRİNDE ÇALIŞAN MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİNE İLAVE EĞİTİM ÖĞRETİM TAZMİNATI ÖDENMELİDİR

Sendikamıza, il ve ilçe emrine ataması yapılan atölye, laboratuvar ve meslek dersi öğretmenlerinden, geçici görevlendirmeyle mesleki ve teknik anadolu liselerinde görevlendirilenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmediği yönünde bilgiler gelmektedir.

Bilindiği üzere 657 sayılı DMK’nın 152. maddesi, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve  Tazminatlara İlişkin Karar’ın 4. maddesi ile eki III sayılı cetvel ve 160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nin “D- III Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar” bölümü 1. maddesine göre ilave eğitim öğretim tazminatının hangi şartlarda, kimlere ve hangi oranlarda ödeneceği düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayımlanan 06.03.2018 tarih ve 4695312 sayılı görüş yazısında ise kadrosu il ve ilçe emrinde bulunan, görevlendirmeyle meslek liselerinde çalışan atölye, laboratuvar ve meslek dersi öğretmenlerine kadrolarının meslek lisesinde bulunmadığı gerekçesiyle ilave eğitim öğretim tazminatının ödenmeyeceği ifade edilmiştir. Ancak, bu görüş yazısının kabulü mümkün değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tek yanlı uygulamasıyla il ve ilçe emrine ataması yapılan öğretmenler, göreve başlamalarına müteakip geçici görevlendirmeyle mesleki ve teknik anadolu liselerinde görevlendirilerek fiilen öğretmenlik yapmaktadırlar. Görevlendirmeyle çalışan bu öğretmenlere ise kadrosu il/ilçe emrinde olduğu, görevlendirmeyle çalıştığı gerekçesiyle ilave eğitim öğretim tazminatı ödemesi yapılmaması tamamıyla bu öğretmenlere yapılmış haksızlıktır. Çünkü, yapılan uygulama Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve hakkaniyete bütünüyle aykırıdır. Aynı okulda aynı dersi okutan iki öğretmenden birisine kadrosuyla birlikte fiilen öğretmenlik yaptığı gerekçesiyle tazminat ödemesi yapılırken, diğerine geçici görevlendirmeyle çalıştığı gerekçesiyle, diğer kadrolu öğretmenle aynı işi yaptığı halde ilave tazminat ödemesinin yapılmamasının kabulü mümkün değildir. Bu durum aynı ortamda aynı işi yapan öğretmenler arasında ayrım oluşturmakta, çalışma barışını bozmakta, öğretmenler arasında mağduriyet oluşturmaktadır. Öğretmeni kadrolu olarak atayan da, geçici görevlendirmeyle çalıştıranda idaredir. Dolayısıyla, öğretmenlerin mağduriyetine sebebiyet verende idaredir. Öğretmenin kendinden kaynaklanmayan nedenlerle idarenin tek yanlı uygulamaları sonucunda mağdur edilmesi kabul edilemeyecek olup mağduriyetlerin zaman kaybedilmeksizin giderilmesi gerekmektedir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.