TERCİH DANIŞMA KOMİSYONLARINDA REHBER ÖĞRETMENLER İSTEĞE BAĞLI OLARAK GÖREVLENDİRİLMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı’nca her yıl yaz aylarında ortaokuldan liseye geçen öğrencilere ve liseden üniversiteye geçen öğrencilere tercihlerinde yardımcı olmak amacıyla tercih danışma komisyonları kurulmaktadır. Bu komisyonlarda da öncelikli olarak rehber öğretmenler görevlendirilmekte ve bu görevlendirmeler rehber öğretmenlere sorulmaksızın resen yapılmaktadır. Resen yapılan bu görevlendirmeler ise rehber öğretmenlere beraberinde bir takım sıkıntılar getirmektedir.

Bilindiği üzere görevlendirmelerin yapıldığı Temmuz ve Ağustos ayları öğretmenlerin izinli olduğu aylar olup rehber öğretmenlerde izin kullanmaktadır. İzin kullanmakta olan rehber öğretmenlere tatil yapmakta iken istekleri dışında bu komisyonlarda görev verilmekte ve tatillerini yarıda bırakarak göreve dönmek zorunda kalmaktadır. Rehber öğretmenlere sorulmadan, istekleri dışında görev verilerek, izinli oldukları zamanda göreve çağrılmalarının kabulü mümkün değildir. Öğretmenlerin tatilde oldukları bir dönemde resen göreve çağrılmaları mevzuat açısından da mümkün değildir. Bu nedenle de tatilde olunan yaz aylarında görev verilecek olan rehber öğretmenlerden istekli olanlara görev verilmesi hakkaniyet açısından en uygun olanıdır.  Milli Eğitim Bakanlığı bu kapsamda yapılacak görevlendirmelerde rehber öğretmenlerden istekli olanlara görev vermeli, tatilde olduğu için görev almak istemeyen öğretmenlere ise görev vermemelidir.

Bu nedenle de,  Milli Eğitim Bakanlığı’ndan rehber öğretmenlerin tercih danışma komisyonlarında resen görevlendirilmemesi ve istekli olanlara komisyonlarda görev verilmesini talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.