YÖNETİCİLİK GÖREV SÜRESİYLE İLGİLİ MAHKEME KARARI

Sendikamız üyelerinden Mehmet ERDOĞMUŞ müdür olarak görev yapmakta iken görev süresi dolmadığı halde, görev süresini tamamladığı gerekçesiyle, görev yaptığı okulun münhal olarak gösterilmesi üzerine, yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin işlemin, öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması talebimizin reddine karar verilmesi üzerine, Erzurum Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiştir. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin Y.D.İtiraz No:2018/368 sayılı ve 21.06.2018 tarihli kararında; davacının görev süresinin uzatıldığı, ancak akabinde görevli olduğu okulun kapatıldığı ve okulun kapatılması sonucu başka bir eğitim kurumunda müdür olarak görev aldığı, her iki ilkokulun ayrı birer eğitim kurumu olduğu, sekiz yıllık yöneticilik görev süresinin hesabında, her iki okulun ayrı birer eğitim kurumu olduğu dikkate alınarak görev süresinin hesaplanması gerekirken, aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini doldurduğu gerekçesiyle müdür kadrosunun münhal hale getirilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı, dava konusu işlemin davacının bulunduğu müdür kadrosunu münhal hale getireceğinden telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği belirtilerek, itirazın kabulüne, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

 

İlgili mahkeme kararı için tıklayınız.