DOÇENTLİK KRİTERLERİNE AÇTIĞIMIZ DAVADA ÖNCELİKLİ GÖRÜŞÜLME TALEP ETTİK

Türk Eğitim Sen olarak; Üniversitelerarası Kurul’un resmi web sayfasında 31.12.2015 tarihinde yayınlanan  "Doçentlik Sınavı Başvuru Şartları’’ başlıklı duyuruda yer alan; 2016 Ekim Dönemi Doçentlik Sınavı Başvurularından itibaren geçerli olacak şekilde  Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Spor Bilimleri Temel Alanlarında  düzenlenen başvuru şartlarından;

a-Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilimleri, Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Spor Bilimleri Temel Alanlarında ‘‘ Bilimsel Araştırma Projeleri’’ başlığı altında düzenlenen başvuru şartlarında üniversite içinde yapılan Bilimsel Araştırma Projelerinin  (BAP) yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin,

b- Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme ,Fen Bilimleri ve Matematik, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Spor Bilimleri Temel Alanlarında ‘‘Bilimsel Toplantı’’ başlığı altında düzenlenen başvuru şartlarında ‘‘yalnız bir bildiri’’ ibaresinin,

c- Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım ,Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Spor Bilimleri Temel Alanlarında ‘‘ Eğitim-Öğretim Faliyetleri’’başlığı altında düzenlenen başvuru şartlarının ‘‘Doktora eğitimini tamamladıktan sonra açık, uzaktan veya yüzyüze ortamlarda verilmiş ders a)Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi b)Bir dönem önlisans veya lisans dersi’’ hükümlerinin

d- Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme , Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ,Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Spor Bilimleri Temel Alanlarının tümünde   ‘‘Tanımlar’’ başlığı altında yer alan  ‘‘Tanınmış Ulusal Yayınevi, Tanınmış Uluslararası Yayınevi, Uluslararası Bilimsel Toplantı’’  şeklinde düzenlenmiş;

-Tanınmış Ulusal Yayınevi: ‘‘En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi’’

-Tanınmış Uluslararası Yayınevi: ‘‘En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi’’

-Uluslararası Bilimsel Toplantı: ‘‘Konuşmacılarının en az %40’ının toplantının düzenlendiği ülke dışındaki bilim insanlarından oluştuğu bilimsel toplantı’’ ibarelerinin  İPTALİ talebiyle dava açmıştık.

Bahsi geçen davamız  Danıştay 8. Dairesi Başkanlığı nezdinde   2016/2365 Esas Numarasıyla devam etmekte olup bu konunun akademik camia için öneminin son derece farkında olarak  sürecin yakın takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Türk Eğitim-Sen olarak; 2018 yılı Ekim ayı doçentlik başvurularında mağduriyet yaşanmaması ve dosyanın ivedilikle sonuçlanması için mahkemeye öncelikli görüşülme talebinde bulunduk.

İlgili Dilekçe İçin Tıklayınız