NORM KADRO FAZLASI SINIF ÖĞRETMENLERİNE EVDE EĞİTİM HİZMETLERİ KAPSAMINDA EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİ İÇİN OMBUDSMAN`A BAŞVURDUK

Görev yaptıkları okullarında norm kadro uygulamaları sonucunda fazlalık durumuna düşen sınıf öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilmeleri durumunda ek ders ücreti mağduriyetlerinin giderilmesini Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talep etmiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı cevaben gönderdiği yazıda talebimizi reddetmiş, red gerekçesinde öne sürülen sebeplerin yerinde olmadığı gerekçesiyle de Milli Eğitim Bakanlığı’na ikinci kez müracaat ederek talepte bulunmuştuk.  Milli Eğitim Bakanlığı ikinci talebimize cevap vermeyerek zımnen reddetmiştir.

Talebimizin reddi üzerine sorunun çözümü için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) müracaat ederek;

1-Milli Eğitim Bakanlığı’nın Dilekçe Kanunu ve İyi Yönetişim İlkeleri gereği kendilerine yazılan yazılara zamanında cevap vermesi gerektiği yönünde tavsiye kararı alınması,

2-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda norm kadro fazlası olan sınıf öğretmenlerinin evde eğitim hizmetleri kapsamında görevlendirilmeleri durumunda;

a)Sınıf öğretmenlerine okutmuş oldukları tüm derslerin ek ders ücreti olarak ödenmesi,

b)Ek ders ücreti ödemeleriyle ilgili olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için tavsiyede bulunulmasına karar verilmesini talep ettik.

 

Başvuru dilekçemiz için tıklayınız.

NORM KADRO FAZLASI SINIF ÖĞRETMENLERİNE EVDE EĞİTİM HİZMETLERİ KAPSAMINDA GÖREV VERİLDİĞİNDE EK DERS ÜCRETİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTEDİK