BOŞ NORM KADROSU OLMAYAN OKULLARA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILAMAZ

Sendikamıza, bazı Valiliklerce boş norm kadrosu olmayan okullara öğretmen atamalarının yapıldığı yönünde bilgiler gelmektedir. Bilindiği üzere, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre norm kadro sayıları dikkate alınarak yapılmaktadır. Bir öğretmenin bir okula atamasının yapılabilmesi için atanmak istediği okulda atanacağı branşta boş norm kadro olması gerekmektedir. Boş normu olmayan bir okula hiçbir şart altında öğretmen ataması yapılamaz.

Fakat, bazı illerimizde il veya ilçe emrinde bulunan öğretmenler, ihraç edilmiş iken göreve geri dönen öğretmenler, mahkeme kararı ile göreve geri dönen öğretmenler, yöneticilik süresi biten ya da istifa eden öğretmenler, okulları kapatılan öğretmenler veya benzeri durumlardaki öğretmenler; boş normu olan okullara ihtiyaca binaen duyuru yapılıp tercih alınarak atanması gerekmekte iken, öğretmen ihtiyacı yani boş normu olmayan okullara duyuru yapılmaksızın atanmakta olup bazılarının atama kararnamelerine ise “istihdam fazlası” notu düşülmektedir. Bu atamalar tamamıyla mevzuata aykırı olup yapılan atmaların iptal edilmesi gerekmektedir.

Sendikamızca, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazıda boş norm kadrosu olmayan okullara yapılan öğretmen atamalarının ve atama kararnamelerine “istihdam fazlası” yazılarak yapılan öğretmen atamalarının iptal edilerek öğretmenlerin il ve ilçe emrine geri çekilmesi konusunda Valiliklerin uyarılmasını istedik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.