HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE NÖBET ÜCRETLERİ ÖDENMELİDİR

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere haftada bir defa tutulan nöbet görevine karşılık üç saat ek ders ücreti ödenmektedir.  Bu ücret, halk eğitim merkezleri örgün eğitim kurumlarında sayılmadığından halk eğitim merkezlerinde görev yapan müdür yardımcısı ve öğretmenlere ödenmemektedir.

Halk Eğitim Merkezlerinin iş ve işlemlerinin yer aldığı yönetmelikte müdür yardımcısı ve öğretmenlere nöbet görevi getirilmiş; bu görev nedeniyle de müdür yardımcıları ve öğretmenler nöbet çizelgesine göre nöbet görevlerini yerine getirmektedir. Ancak, bu nöbet görevi karşılığında nöbet ücreti ödenmemektedir. Diğer okul/kurumlarda görev yapan müdür yardımcısı ve öğretmenlere nöbet  ücreti ödenmekte iken halk eğitim merkezlerinde görev yapanlara bu ücret ödenmeyerek Anayasamızın eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. Anayasamızda angarya yasaklandığı halde nöbet görevlerine  ücret ödenmeyerek bu kuralda ihlal edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler arasında yapılan bu ayrıma bir an önce son vermeli ve halk eğitim merkezi müdür yardımcısı ve öğretmenlerine nöbet ücreti ödemelidir.

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıda bu haksızlığa bir an önce son verilmesi amacıyla halk eğitim merkezlerinde görev  yapan müdür yardımcısı ve öğretmenlere yerine getirdikleri nöbet hizmetine karşılık nöbet ücretlerinin ödenmesi, bu konuda gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılabilmesi için Bakanlığınızca çalışma yapılması ve çalışmalarınız hakkında tarafımıza bilgi verilmesini talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.