YARGITAY “SENDİKAL BASKI” YAPANLARIN BERAT KARARINI BOZDU: YENİDEN YARGILANACAKLAR!

Sulakyurt Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, Sulakyurt İlçe Merkezinde fiilin işlendiği tarihte Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapan Veysel PEKDOĞAN ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili olarak görev yapan Nazmi BAYRAM hakkında, görevlerini ifa ettikleri sırada ilçede görev yapan Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerin sendikal haklarını kullanmasını engellemek suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri, delillerin takdiri ile şüphelilerin eylemlerine uyan TCK’nın 118/1 maddesi uyarınca cezalandırılmaları talep edilmiştir. Türk Eğitim Sen Kırıkkale Şubesinin müşteki olarak yer aldığı davada yapılan yargılama sonucunda, Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/43 E., 2014/45 K. sayılı ve 26.11.2014 tarihli kararında sanıkların beraatlerine karar verilmesi üzerine, karara karşı Yargıtay’a temyiz yoluna başvurulmuştur. Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2016/11648 E., 2018/10716 K. sayılı ve 04.07.2018 tarihli kararında; sanıkların savunmalarında kısmen ikrarda bulundukları ve tanıkların beyanlarının da katılanların ve mağdurun beyanlarını doğrular nitelikte olduğu, dolayısıyla fiilin işlendiği tarihte Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel PEKDOĞAN ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nazmi BAYRAM’ın, görevlerini ifa ettikleri sırada ilçede görev yapan   öğretmenleri üye oldukları Türk Eğitim-Sen’den istifa etmeye tehdit kullanarak zorladıkları tüm dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, sanıkların cezalandırılmaları yerine, tanıkların ifadelerine neden itibar edilmediği de yeterince açıklanıp tartışılmadan yetersiz gerekçe ile sanıkların beraatine karar verilmesi ve beraat kararı verilirken uygulama maddesinin gösterilmemesi nedeni ile Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubesi’nin temyiz nedenleri yerinede görülerek HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

İlgili Yargıtay Kararı İçin Tıklayınız