KABUL EDİLMEYEN TALEPLERİMİZ İÇİN KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA MÜRACAAT ETTİK

Türk Eğitim Sen olarak, farklı tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı’na müracaat ederek  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışanların sorunlarının çözülmesini talep etmiştik.  Milli Eğitim Bakanlığı ise taleplerimizi cevap verilmeksizin kabul etmeyerek zımnen reddetmiştir. Talebimizin reddi üzerine sorunların çözümü için üç ayrı konuda Kamu Denetçiliği Kurumu’na müracaat ettik.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na müracaat ettiğimiz taleplerimiz:

1- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda görev yapan kadrolu-geçici okul yöneticilerine ek ders ücreti ödemeleri ile ilgili olarak; yönetici ve öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği kadrolu veya geçici görevlendirme ayrımı yapılmadan örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki tüm yöneticilere artırımlı ek ders ücreti verilmesi,

2- Üniversiteler bünyesinde görev yapan idari personellerin, üniversiteler arasında ve kendi üniversitesindeki birimler arasında yer değiştirme(isteğe, özür ve engel durumuna bağlı olarak) yapmalarına olanak sağlayacak, somut kriterlere dayalı, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği esas alan, genel bir çerçeve yönetmeliğin hazırlanması,

3- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplamalarında;

a) Ek ders ücretinin haftalık hesaplanması uygulamasından vazgeçilerek, ek ders ücretinin maaş karşılığı ve ücret karşılığı ayrımı yapılarak günlük bazda hesaplanmasına,

b) Şayet, (a) fıkrasında ki talebimizin kabulü mümkün değil ise resmi tatil günlerini içine alan haftalara özgü(tatile denk gelen güne karşılık maaş karşılığından da düşüm yapılması) bir hesaplama yönteminin uygulanmasına,

Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan sorunların çözümüne yönelik dostane çözüm kararı verilmesini talep ettik.

 

Okul yöneticilerine artırımlı ek ders ücreti ödenmesi ile ilgili dilekçemiz için tıklayınız.

Üniversite idari personellerinin yer değiştirme yönetmeliği ile ilgili dilekçemiz için tıklayınız.

Ek ders ücret hesaplamaları ile ilgili dilekçemiz için tıklayınız.