ÖZEL EĞİTİM SINIFI ÖĞRETMENLERİNE NÖBET ÜCRETİ ÖDENECEK

Bilindiği üzere, Milli eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlar bünyesinde özel eğitim sınıfları bulunmaktadır. Bu sınıflarda ise özel eğitim branşı öğretmenler görev yapmaktadır. Özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlere ise geçtiğimiz yıllarda; nöbet görevi verildiği halde yönetmeliklerinde yasal olarak nöbet görevleri bulunmadığı gerekçesiyle nöbet ücreti ödenmemekteydi. Bu durum ise bu öğretmenlerimizin mağduriyetine sebebiyet vermiş olup yaşanan bu mağduriyet ise sendikamızca çeşitli platformlarda gündeme getirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı 07 Temmuz 2018 tarihinde “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ni değiştirmiştir. Yapılan değişiklik sonucunda Yönetmeliğin “Öğretmenlerin nöbeti” başlıklı 60. maddesinde “(1) Öğretmenlerin okul müdürlüklerince düzenlenen nöbet çizelgesine göre nöbet tutmaları sağlanır. Özel eğitim anaokulları, özel eğitim anasınıfları ile özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenleri nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirirler.” hükümlerine yer verilerek özel eğitim sınıfı öğretmenlerine de nöbet görevi getirilmiştir. Bu düzenleme sonucunda ise özel eğitim sınıfı öğretmenleri yerine getirdikleri nöbet hizmetine karşılık 3 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. 2018-2019 Öğretim yılından itibaren okul/kurumlar bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim sınıfı öğretmenleri haftada üç saat ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazıda, özel eğitim sınıfı öğretmenlerine de yerine getirdikleri nöbet görevi karşılığında ek ders ücretlerinin ödenmesi hususunda Valiliklerin uyarılmasını istedik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ DE NÖBET ÜCRETİNDEN YARARLANDIRILMALIDIR

ÖZEL EĞİTİM VE HEM ÖĞRETMENLERİ DE NÖBET ÜCRETİNDEN YARARLANDIRILMALIDIR