​YURT-KUR GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI, 2019 YILINA ERTELEDİ

Türk Eğitim Sen olarak, 2016 yılından itibaren Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu(YURT-KUR) tarafından görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılmasını talep etmekteyiz. Son olarak 2017 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu’na müracaat etmiştik. Kamu Denetçiliği Kurumu ise dostane çözüm kararında YURT-KUR’un 2018 yılında sınav yapacağını taahhüt ettiğini belirtmiştir. Bugüne kadar sınav duyurusuna çıkılmaması nedeniyle YURT-KUR’a müracaat ederek Kamu Denetçiliği Kurumu’na verilen taahhüdün yerine getirilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihinin açıklanmasını istemiştik.

YURT-KUR, yazımıza cevaben gönderdiği  yazısında “Bilindiği üzere 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kapatılmış ve personelinin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmet birimi olarak kurulan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne devri ile ilgili işlemlerin 31.12.2018 tarihine kadar sonuçlandırılması için süre belirlenmiştir. Anılan iş ve işlemler bu aşamada halen devam etmekte olup, sürecin tamamlanmasını müteakip mevcut kadro ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin sekretarya hizmetleri mezkûr mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.” açıklamalarına  yer vererek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum çalışmaları kapsamında yapılan kurumun devir işlemlerinin 31.12.2018 tarihine kadar yapılacağını ifade etmiştir. Diğer bir ifadeyle, kurumun devir işlemlerinin bitimine müteakip(2018 Aralık ayı sonu) mevzuat hükümlerine göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılacağı ifade edilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, YURT-KUR’un kurumun devir işlemlerini ivedilikle tamamlamasını ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını yapmasının takipçisi olacağız.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.

YURT-KUR’un cevabi yazısı için tıklayınız.

YURT-KUR TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMELİ, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV TARİHİNİ AÇIKLAMALIDIR