SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ ÖDEMESİNDE, SGK KESİNTİSİ YAPILAMAZ

Bilindiği üzere her öğretim yılı başında Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir. Bu ödenek, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Madde 32. maddesine göre ödenmektedir.  Madde metni incelendiğinde hükmün son paragrafında “Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca öğretim yılına hazırlık ödeneğinden sadece damga vergisi kesilebilecek, başka bir ad altında herhangi bir kesinti yapılamayacaktır.

Sendikamıza ise sözleşmeli öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemelerinde SGK kesintisi yapılarak eksik ödeme yapıldığı, ülke genelinde il içinde ve iller arasında farklı miktarlarda(SGK kesintisi yönünden) ödeme yapıldığı yönünde bilgiler gelmektedir.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü okullarımızda aynı ortamda çalışan kadrolu öğretmenler ile sözleşmeli öğretmenler arasında ayrım yapılarak sözleşmeli öğretmenlere ödenecek bu ödenekten SGK kesintisi yapılmasının kabulü mümkün değildir. Bu ödeneğin, mezkur kanunun gerekçesinde belirtilen verilme amacına göre düşünüldüğünde; kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin öğretim yılı boyunca aldıkları ödeneği aynı amaç için kullanacakları, eğitim öğretim faaliyetlerinde aynı harcamaları yapacakları, aynı giderler için bu ödenekleri kullanacakları dikkate alındığında, sözleşmeli öğretmenlerden SGK kesintisi yapılarak daha az miktarda ödeme yapılması ödeneğin verilme amacına da aykırılık teşkil edecektir. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ayrıma tabi tutulması, eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırı bir durum olup sözleşmeli öğretmenlere ödenecek öğretim yılına hazırlık ödeneğinden SGK kesintisinin yapılmaması gerekmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak sözleşmeli öğretmenlerimize yaşatılan bu mağduriyete son verilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazıda, sözleşmeli öğretmenlere yapılacak öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemelerinde SGK kesintisinin yapılmaması ve ülke genelinde birlikteliğin sağlanması adına Bakanlığınızca, Valiliklere SGK kesintisi yapılmayacağı yönünde talimat verilmesini talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.