DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA, ÖĞRETMENLERE NÖBET GÖREVİ VERİLMEYECEK

Sendikamıza, hafta sonu açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere mevzuatında olmamasına karşın, angarya olduğu bilinmesine rağmen, okul yönetimlerince keyfiyetten nöbet görev verildiği yönünde bilgiler gelmişti.

Gelen bu bilgiler üzerine Türk Eğitim Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazıda;

1-İlgi yönetmelik hükümlerine göre okul/kurumlarda hafta sonlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında mevzuatta  hüküm bulunmadığından nöbetçi öğretmen görevlendirilmemesi ve konuyla ilgili Valiliklerin uyarılması,

2-Şayet, mevzuatta değişikliğe gidilerek hafta içinde olduğu gibi öğretmenlerin nöbet hizmetlerine ücret ödenecek ise yapılacak yasal düzenlemeye müteakip kurslarda nöbetçi öğretmen görevlendirilmesi ve ücretlerinin okul/kurumlarınca ödenmesini talep etmiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı talebimize binaen gönderdiği cevabi yazıda “Toplu Sözleşmenin söz konusu hükmü incelendiğinde de görüleceği üzere, nöbet görevi kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri olması, mevzuatı  uyarınca ilgiliye nöbet görevi verilmesi ve bu görevin de fiilen yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Toplu Sözleşmenin 2’nci maddesinde nöbet görevine yer verilmediği ve ayrıca nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödemesinin de nöbet görevinin fiilen yerine getirilmesi  şartına bağlanmış olduğundan, söz konusu 2’nci maddedeki durumlardan kaynaklanan sebeplerle nöbet görevini yerine getirmeyen yönetici ve öğretmenlerin nöbet görevlerini yapmış sayılmayacaklarından nöbet görevi ile ilgili herhangi bir ödeme yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.

Sonuç olarak; destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan öğretmenlere, nöbet görevi ve nöbet ücreti ödemelerini düzenleyen madde kapsamında yer verilmediğinden, nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.” ifadelerine yer vermiştir.

Bakanlığın cevabi yazısında ki açıklamalara göre destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere mevzuatta yer verilmediğinden nöbet görevine bağlı ek ders ücreti ödenemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca, yürürlükte bulunan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere nöbet görevi verilebileceğine dair bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, meri mevzuatımızda destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmenlere nöbet görevi verilebileceğine dair bir düzenleme olmadığından ve bakanlığın ilgili yazısında mevzuatta düzenleme bulunmadığından ek ders ücreti ödenemeyeceği belirtildiğinden öğretmenlere, destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi verilmeyecektir.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.

Bakanlığın cevabi yazısı için tıklayınız.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA GÖREVLENDİRİLEN NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERE NÖBET ÜCRETİ ÖDENMELİDİR