ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELLERE, ÖSYM SINAV SALONLARINDA GÖREV VERİLMELİDİR

Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda üniversiteler bünyesinde görev yapan idari personellere “Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi” olarak görev verilmekte, “Salon Başkanı”, “Gözetmen” ve “Yedek Gözetmen” olarak salonlarda görev verilmemektedir.

Üniversiteler bünyesinde görev yapan, üniversitelerin idari iş ve işlemlerini yürütmekle görevli olan idari kadrolarda çalışan personellere yukarıda izah edilen görevlerin verilmemesi, idari personellere ayrım yapılması anlamına gelecek olup bu durumun kabul edilmesi mümkün değildir. Üniversitelerde görev yapan idari personeller ile akademik personeller arasında ayrım yapılamaz. Böyle bir ayrımın yapılması çalışma barışını olumsuz yönde etkilemekte, çalışma ortamında verimin ve başarının düşmesine sebebiyet vermektedir.

Türk Eğitim Sen olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne(ÖSYM) yazdığımız yazıda;

1- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunda, merkezinizce yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemlerin yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş olup mezkur yönetmeliğin çıkarılması için merkezinizce çalışma yapılması,

2-Merkezinizce yapılacak sınavlarda, üniversiteler bünyesinde görev yapan idari personellere de “Salon Başkanı”, “Gözetmen” ve “Yedek Gözetmen” olarak görev verilmesini talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.