HAMİLELİK DÖNEMİNDE VE DOĞUMDAN SONRA ÖĞRETMENLERE, BELLETİCİ VE NÖBETÇİ BELLETİCİ GÖREVİ VERİLEMEZ

Sendikamıza, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlere, hamilelik döneminde ve doğumdan sonraki dönemde belletici ve nöbetçi belleticilik görevinin verildiği yönünde bilgiler gelmektedir. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlere belletici veya nöbetçi belletici öğretmenlik görevi verilmektedir. Belletici veya nöbetçi belletici öğretmenlik görevi gün süresince devam etmekte olup görev süreleri 24 saate kadar sürmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti” başlıklı 101. maddesinde “Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” hükmü amir olup madde hükmünde kadın memurlara hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonra iki yıl süreyle gece nöbeti verilemeyeceği belirtilmiştir.

Halen yürürlükte bulunan yönetmelikler  incelendiğinde ise hamilelik döneminde ve doğum sonrasında öğretmenlere, belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi(gece nöbeti) verilmeyeceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada ise yönetmeliklerde bir düzenlememe bulunmaması nedeniyle öğretmenlere hamilelik döneminde ve doğum sonrasında belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi verilerek öğretmenler mağdur edilmektedir.  Bu mağduriyetlere bir an önce son verilmesi için yönetmeliklerde düzenleme yapılması gerekmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak, öğretmenlere yaşatılan bu mağduriyetin sona erdirilmesi adına Milli Eğitim Bakanlığı’na yazdığımız yazıda, hamilelik döneminde ve doğumdan sonra öğretmenlere, belletici ve nöbetçi belletici görevi verilemeyeceğine dair mezkur yönetmeliklerde ivedilikle düzenleme yapılmasını talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.