BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURUMU KAPATILDI MI?

Son günlerde sendikamıza Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na gönderilen bilgi edinme itiraz dilekçelerinin, posta görevlileri tarafından gönderenlere geri iade edildiği yönünde bilgiler gelmektedir.

Bilindiği üzere, Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bilgi edinme başvurusu reddedilen bireysel veya tüzel kişilerin itiraz edebileceği kurum olarak görev yapmakta ve yapılan itiraz başvurularını karara bağlamaktadır. Ancak, bugün itibariyle kurumun faaliyetleri durdurulmuş olup ortada itiraz edilebilecek bir kurum bulunmadığından bilgi edinme başvurularına itiraz edilememektedir. Kaldı ki, kurumun web sitesi de kapatılarak yayın hayatına son verilmiştir.

4982 Sayılı yasa ile bireysel ve tüzel kişilere tanınmış olan bilgi edinme başvurularına itiraz hakkı bugün itibariyle yapılamamaktadır. Bireysel ve tüzel kişilerin ne doğal hakkı olan bilgi edinme hakkı işlerliği yitirmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, Cumhurbaşkanlığı’na yazdığımız yazıda Kanunla kurulan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yapılan tarihe kadar faaliyetlerine devam eden Bilgi  Edinme Değerlendirme Kurulu’nun bugün itibariyle faaliyette olup olmadığının; faaliyette ise itiraz başvurularının gönderilebilmesi için iletişim bilgilerinin(adres), faaliyette değil ise bilgi edinme başvurularına yapılacak itirazların hangi kuruma yapılacağı konusunda Sendikamıza bilgi verilmesini talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.