SENDİKAL EYLEMLERE KATILANLARA CEZA VERİLEMEZ

Sendikamız tarafından alınan kararlar uyarınca sendikal eylemde bulunan üyelerimiz hakkında, yasal işlem başlatıldığı ve soruşturma açıldığı yönünde sendikamıza bilgiler ulaşmaktadır. Sendikal haklar; Anayasamızla, İLO sözleşmeleriyle, uluslararası diğer sözleşmelerle, yasalarla, genelgelerle ve yargı kararları ile koruma altına alınmıştır. Bu düzenlemeler yasaların ve yönetmeliklerin üzerinde olan özel düzenlemelerdir. Dolayısıyla sendikalara eylem hakkı veren yasalar varken bu eyleme katılanları soruşturmak veya cezalandırmak, Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin de iradesine aykırı olacaktır. Sendikalar yetkilerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden almaktadırlar. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesi, 151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesi, 2003/37 ve 2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yargı kararları ile de bu ilke sabittir. Türk Eğitim-Sen tarafından alınan kararlar uyarınca sendikal eylemde bulunan üyelerimiz hakkında yasal işlem başlatılması ve soruşturma açılması, sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamına gelmektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, bu konuda mağduriyet yaşanmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınması, Valiliklere talimat gönderilmesi ve ilgili kişilerin uyarılması hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız

EYLEM YAPAN ÜYELERİMİZE SORUŞTURMA AÇAN YÖNETİCİLERE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

SENDİKAL EYLEME CEZA VERİLEMEYECEĞİNE DAİR YARGI KARARLARI