YURT-KUR’DA HER TÜRLÜ YER DEĞİŞTİRMELER, SOMUT KRİTERLERE GÖRE YAPILMALIDIR

Sendikamıza,  Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Yurt-Kur) çalışanlarından, atama ve yer değiştirmelere yönelik somut kriterlere dayalı bir mevzuat bulunmadığı, her türlü yer değiştirmenin kritere dayalı olmaksızın genel müdürlüğün takdirine bırakıldığı, bu durumun ise beraberinde keyfi uygulamaları getirdiği yönünde şikayetler gelmektedir.

Yurt-Kur ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri incelendiğinde il içi ve iller arası yer değiştirmeler ve özür grubu yer değiştirmeleri düzenleyen somut kriterlere dayalı mevzuat hükmüne rastlanmamaktadır. Yurt-Kur tarafından halen yürürlükte olan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliği” nde bu yönde bir düzenleme yapılmamıştır. Yer değiştirmelerde dikkate alınan somut kriterler bulunmadığından da her türlü yer değiştirmeler genel müdürlüğün takdirine bırakılmış durumdadır. Bu durum ise beraberinde keyfi uygulamaları getirmiş, çalışanları zaman zaman mağdur etmiştir. Bu nedenle YURT-KUR, ivedilikle yönetmeliğinde değişikliğe gitmeli ve yer değiştirme türlerine göre somut kriterler koymalıdır.

Ayrıca, mevzuatta düzenleme olmadığından bir diğer sorun ise her yıl yer değiştirmeler düzenli olarak yapılmamaktadır. Örneğin, öğretmenlerin her yıl mayıs-haziran ayında il içi ve iller arası yer değiştirmeleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak, YURT-KUR çalışanlarında böyle bir düzenli yer değiştirme işlemi bulunmamaktadır. Bu bakımdan da YURT-KUR, yapacağı mevzuat değişikliğinde yer değiştirmeleri her yıl düzenli olarak yapacak şekilde düzenleme yapmalıdır.

Sorumlu sendikacılık anlayışımız gereğince YURT-KUR’a gönderdiğimiz yazımızda genel müdürlüğünüz bünyesinde çalışan memurların il içi ve iller arası isteğe ve özür durumuna bağlı yer değiştirmeleriyle ilgili olarak;

1-Mezkur yönetmeliğinizde somut kriterlere dayalı olarak atamalarla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması,

2-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi her yıl genel müdürlüğünüzce belirlenecek bir takvime bağlı olarak atamaların düzenli olarak yapılmasını talep ettik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.