HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE NÖBET ÜCRETİ ÖDENMESİ İÇİN KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’NA MÜRACAAT ETTİK.

Bilindiği üzere, halk eğitim merkezlerinin iş ve işlemlerini düzenleyen yaygın eğitim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile halk eğitim merkezleri müdür yardımcıları ve öğretmenlerine nöbet görevi getirilmişti. Ancak, halk eğitim merkezlerinde fiilen nöbet tutulmasına karşın toplu sözleşmede halk eğitim merkezleri kapsam dışında tutulduğundan fiilen yerine getirilen nöbet görevine karşın ek ders ücreti ödenmemektedir.

Sorumlu sendikacılık anlayışıyla, eylül ayında Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıda halk eğitim merkezlerinde görev  yapan müdür yardımcısı ve öğretmenlere yerine getirdikleri nöbet hizmetine karşılık nöbet ücretlerinin ödenmesini talep etmiştik. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu haklı talebimizi görmezden gelerek cevap vermeksizin talebimizi reddetmiştir. Türk Eğitim Sen olarak da haklı talebimizin kabulü için Kamu Denetçiliği Kurumu’na müracaat ettik.

Yaptığımız müracaatta Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan müdür yardımcısı ve öğretmenlere, yerine getirdikleri nöbet görevine karşılık nöbet ücretlerinin(3 saat ek ders ücreti) ödenmesini yönünde karar verilmesini talep ettik.

 

Başvuru dilekçemiz için tıklayınız.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE NÖBET ÜCRETLERİ ÖDENMELİDİR