SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN, ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞTIKLARI SÜRELERİN, HİZMET SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMASINI OMBUDSMAN’DAN TALEP ETTİK

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan sözleşmeli öğretmenlerin maaş/ücret hesaplamaları hizmet süresine göre yapılmaktadır. Bu bakımdan hizmet süresi yüksek olan sözleşmeli öğretmenleri daha fazla ücret/maaş almaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’na sözleşmeli öğretmen olarak atanmadan önce, özel okullarda çalışılan süreler hizmet süresinin hesabında değerlendirilmekte iken; dershaneler, etüt merkezleri vb. özel öğretim kurumlarında çalışılan süreler Milli Eğitim Bakanlığı’nca hizmet süresinin hesabında dikkate alınmamaktadır. Meri mevzuatımıza göre yapılan bu uygulama yanlış olup sözleşmeli öğretmenlerin, özel okul/özel öğretim kurumlarında çalıştıkları sürelerin kurum ayrımı gözetilmeksizin hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 20.10.1995 tarih, 1994/488E. ve 1995/728K. sayılı kararı da bu yöndedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, ağustos ayında bu yönde yaptığımız talebimizi cevap vermeksizin reddetmesi üzerine konunun çözüme kavuşturulması için Sendikamızca Ombudsman’a müracaat edilmiştir. Ombudsman’a yaptığımız başvurumuzda  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, özel öğretim kurumlarında(dershaneler, etüt merkezleri vb.) geçen sürelerin 2/3 ünün dikkate alınarak hizmet sürelerinin hesabında değerlendirilmesi ve ücret ödemelerinde yeni belirlenen hizmet sürelerinin dikkate alınması yönünde tavsiye kararı verilmesini talep ettik.

 

Başvuru dilekçemiz için tıklayınız.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞTIKLARI SÜRELER, HİZMET SÜRESİNİN HESABINDA DİKKATE ALINMALIDIR