BİLGİ EDİNME İLE İLGİLİ OLUMLU KARAR

Türk Eğitim-Sen Artvin Şubemizin; Artvin İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki şube müdürü kadrolarının il ve ilçe bazında bildirilmesi talebiyle 29.09.2017 tarihli dilekçe ile yaptığı bilgi edinme başvurusunun 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7/2’inci maddesi uyarınca  Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddilmesi üzerine  yapılan itirazın Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunca da reddine  ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 2018/122 E. 2018/1981 K. sayılı kararıyla Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden istenilen şube müdürü norm kadro sayılarının idarede mevcut olduğunun açık olduğu ,istenilen bilginin niteliği gereği ayrı veya özel bir çalışma araştırma, inceleme ya da analiz gerektirmeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız