BAZI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ MEB’İ TANIMIYOR MU?

Bilindiği üzere, sendikamız tarafından alınan kararla, temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için,  tam gün eğitim yapan eğitim kurumlarında nöbet görevini yerine getiren üyelerimizden isteyenlerin 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar öğle arasında dinlenme hakkını kullanmalarına ve öğle arasında nöbet tutmamalarına karar verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2018 tarih ve 25010345 sayılı yazısında, öğle arası nöbetlerinde öğretmenlerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ara verileceği, bu aralar nedeniyle nöbet görevinin fiilen ve tam olarak yerine getirilmemiş sayılamayacağı ve dolayısıyla nöbet için öngörülen ücretin tam olarak ödeneceği, belirtilmiştir.

Ancak; sendikamız tarafından alınan karar ve Bakanlığın ilgili yazısına rağmen, temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilmek için öğle arası nöbet eylemine katılan; İstanbul İli, Pendik İlçesi, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ve Sakarya İli Adapazarı İlçesi Camili Osmanbey İlkokulu’nda görev yapan üyelerimize disiplin cezası verildiği, Adapazarı İlçesinde, nöbet eylemine katılan üyelerimize nöbet ücretlerinin tamamının ödenmediği yönünde sendikamıza bilgiler ulaşmaktadır. Sendikal haklar; Anayasamızla, İLO sözleşmeleriyle, uluslararası diğer sözleşmelerle, sendikal yasalarla, genelgelerle ve yargı kararları ile koruma altına alınmıştır. Bu düzenlemeler yasalarımızın ve yönetmeliklerimizin üzerinde olan özel düzenlemelerdir. Dolayısıyla sendikalara eylem hakkı veren yasalar varken bu eyleme katılanları soruşturmak veya cezalandırmak, Yasa koyucunun iradesine ters olduğu gibi Türk Milleti adına karar veren Mahkemelerinin de iradesine aykırı olacaktır. 

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, disiplin cezası ve nöbet ücreti kesilmesi gibi uygulamalar yapan ilgili kurumlara söz konusu disiplin cezalarının geri alınması ve nöbet ücretlerinin ödenmesi için talimat gönderilmesi ve ilgili kişilerle alakalı olarak da gerekli işlemlerin yapılması hususunda talepte bulunduk. 

İlgili yazımız için tıklayınız