ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE GÖREV ALAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNE, EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENMELİDİR

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda görev yapan okul öncesi öğretmenleri, özel eğitime muhtaç öğrenciler için açılan destek eğitim odalarında, evde ve hastane de eğitim ortamlarında görev almaları durumunda ek ders ücretleri ödenmelidir.

Bilindiği üzere, okul öncesi öğretmenleri zaman zaman özel eğitime muhtaç olan öğrencilerin eğitimlerinde görev almaktadırlar. Bu eğitimler öğrencinin ihtiyacına göre destek eğitimi odası ile evde ve hastanede ki eğitim ortamlarında verilebilmektedir. Bu eğitimlerde görev alan okul öncesi öğretmenlerine ise ek ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir. Halen yürürlükte bulunan ek ders ücreti ödemelerine ilişkin ana düzenlemelerin yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da; okul öncesi öğretmenlerine, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitiminde görev almaları durumunda ek ders ücreti ödenebileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Mezkur kararda ki eksik düzenleme okul öncesi öğretmenlerini mağdur ettiği gibi özel eğitime muhtaç okul öncesi öğretmenlerinin de eğitimlerini aksatmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın zaman kaybetmeksizin ek derslere ilişkin kararda gerekli düzenlemenin yapılması için gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir. Diğer öğretmenlere tanınan bu haktan okul öncesi öğretmenlerinin de yararlandırılması gerekmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazıda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin, özel eğitime muhtaç öğrencilerin evde ve hastanede eğitimi ile destek eğitimi odalarında görev almaları durumunda, ek ders ücretinden  yararlanabilmeleri için mezkur kararda düzenleme yapılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını istedik.

 

İlgili yazımız için tıklayınız.

İlgili cevabi yazı için tıklayınız